Reference

Frankfurter Neue Presse ke koncertu na Rheingau Musik Festivalu v červenci 2016:


"Vrchol Rheingau Musik Festivalu"

Rheingau Musik Festival, z programu 2016


"Nejen Folker Uhde, umělecký ředitel festivalu "Internationale Orgelwoche Nürnberg", říká o tomto specialistovi na Maxe Regera: "Hraje toho nejnapínavějšího Regera, jakého jsem kdy slyšel.""

Südwest Presse po koncertě v Ulmer Münster v květnu 2016:


"Doležel měl na programu Kaminského "Tři chorálové předehry", které se pod jeho mistrovskýma rukama proměnily v impozantní zvučný triptychon. Především "Morgenglanz der Ewigkeit", třetí "obraz" tohoto triptychu, nadchnul svojí Doleželem kongeniálně registrovanou pozdně impresionistickou zvukomalbou.

 

...

 

Pro všechno dobré na závěr prezentoval Doležel rozsáhlé dílo z jeho domoviny: "Koncertní fantazii na Svatováclavský chorál" českého skladatele, varhaníka a houslisty Josefa Kličky. ... Nejpozději zde dosáhl umělec své vrcholné formy. Více zřídka hraných děl, prosím!"

Johannes Unger, Marienkirche Lübeck po kompletním provedení "Méditations sur la Mystére de la Sainte Trinité" Oliviera Messiaena:


"Byl to vrchol koncertní sezóny 2011! ... Zvlástě pasáže v pianissimu působily jako nádhrené momenty věčnosti.

 

...

 

Jan Doležel hrál úžasně. Velký koncert, který se jistě ještě bude opakovat!"

Südkurier po koncertě v Konstanzer Münster v srpnu 2015:


"Lépe se snad program ani nedá zkomponovat: byla to reference mladého před starým, kterou tu Doležel s mrknutím oka udělil..."

Wiesbadener Kurier po zahajovacím koncertě cyklu Maxe Regera v Marktkirche Wiesbaden v květnu 2016:

"Velký interpret"

Augsburger Allgemeine po koncertě v Nördlingen
v říjnu 2016:

"Nesmírná umělecká zralost"

Potsdamer Neueste Nachrichten po koncertě v Postupimi v červnu 2016:


"Obdivuhodné, jak Jan Doležel s neklamným citem pro dramatickou výstavbu nechává ze zvuku povstat celou katedrálu..."

 

"Po mohutné závěrečné gradaci se zdvihá sponntání potlesk."

 

Poznámka: Kritik zde mluví o Symfonické fantazii a fuze od Maxe Regera. Toto dílo stálo na prvním místě v programu.


Bietigheimer Zeitung po závěrečném koncertě cyklu Marbacher Orgelsommer v srpnu 2014:


Důrazný hudební zážitek učinil přídavek nemožným:

 

...

 

Český virtuos oslnil minulý rok návštěvníky svého koncertu v Alexanderkirche v tak vysoké míře, že si přáli tohoto mladého umělce znova slyšet. V neděli k tomu měli novou příležitost...

 

...

 

Vznětlivou sílu jeho interpretací uplatnil Jan Doležel již v začátku Koncertní fantazie na Svatováclavský chorál, op. 65 Josefa Kličky ... Kontrasty této skladby Doležel skvěle osvítil...

 

...

 

Český skladatel Vítězslav Novák napsal Svatováclavský triptychon, který začal hybnými figurami a byl přednášen Janem Doleželem v silném, dopředu postupujícím tempu a s bohatým odstíněním detailů. V provedení třech vět projevil právě ten hudební temperament, s kterým i minulý rok nadchnul publikum.

 

...

 

Z markantních gradací a bohaté hry na Voithovy varhany tvořené finále a tam žijící hymnické elementy zhoustly do důrazného hudebního zážitku. Na něco takového přídavek přirozeně nemohl následovat.

Coburger Tageblatt po koncertě v Kronachu
v květnu 2015:


"Když se Jan Doležel ponoří do kláves, vibruje vzduch ... Vysoké bylo očekávání publika - a to bylo ještě překonáno.

 

...

 

Stále znova přivedl varhaník posluchače v úžas, jaké skvostné zvukové barvy varhany v Kronachu nabízejí...

 

...

 

Po posledních tónech propuklo až do teď klidné početné obecenstvo v konec neberoucí potlesk...

Mainpost po koncertě v Markt Einersheim na Velký pátek 2016:


"Kdo měl to štěstí, Jana Doležela nejen slyšet, ale i vidět, zažil varhaníka, který byl jedno se svým nástrojem, který se v hudbě rozplýval, jehož nadání fascinovalo."

Schwarzwälder Bote po koncertě v Tennenbronn v září 2016:


"Speciální požitek byly čtyři různé Skicy od Roberta Schumanna..."

Windsheimer Zeitung po koncertě v Bad Windsheim 
v dubnu 2016:


"Janu Doleželovi se na malých varhanách podařila slavnost zvuků. Registroval velmi různě a promyšleně a ukázal mnoho jemnocitu pro zvláštnosti Steinmeyerových varhan."

Allgemeine Zeitung – Rhein Main Presse po závěrečném koncertě cyklu Armsheimer Orgelsommer v srpnu 2014:


"Letošní mezinárodní varhanní festival v rámci Armsheimského varhaního léta skončil nekončícím potleskem.

 

...

 

Na lavici velkých varhan exceloval Jan Doležel z Čech. Mladý varhaník, který žije ve Würzburgu a působí na tamní Vysoké hudební škole, proměnil královský nástroj v Armsheimu v impozantní koncertní varhany."

Badische Zeitung po koncertě v rámci Schopfheimer Orgelsommer v červenci 2014:


"Česká pozdní romantika v pravém světle"

 

Tyto skladby, s kterými se jinak téměř nedá setkat, byly teď v rámci Schopfheimského varhanního léta ke slyšení. To bylo šťastné obohacení varhanní scény.

 

...

 

V Janu Doleželovi seděl za hracím stolem mistrovský mladý virtuos, který s jemnocitem rozzářil rejstříky a barvy Voithových varhan...

Markgräfler Tagblatt po tom samém koncertě:


Specialista s vyhraněným smyslem pro dramatiku...

 

...

 

... virtuos s rozmyslem, který nástroj ovládá, zároveň nadaný registrátor, který různé partitury dokáže adekvátně vyložit ... a opravdu skvělou interpretaci Schumannových "Skiz pro pedálový klavír"

 

...

 

"Na závěrečnou varhanní symphoniku od Josefa Kličky ... byly varhany se svojí romantickou dispozicí jako stvořené. ... Rozměrná, Saint-Sainsovy věnovaná skladba, tvořila bravurní konec tohoto hodinového, živého recitálu, při kterém Jan Doležel s hravostí udržel hudební napětí až do konce."

Badische Zeitung po zahajovacím koncertě koncertní řady ve Waldkirch v dubnu 2014:


"Český virtuoz naladil na Velikonoční týden: koncertní řada na Walckerovy varhany začala i tento rok na Květnou neděli

 

...

 

Jan Doležel hrál s takovým výrazem a technicky perfektně, že vzhledem k potlesku byl přídavek nepostradatelný. Dobrý začátek koncertní sezóny i Velikonočního týdne!"

ERLANGER UNIVERSITÄTSMUSIK

Jan Doležel vyučuje hudbu na Univerzitě v Erlangen a je dirigentem Univerzitního symfonického orchestru

HOCHSCHULE FÜR MUSIK WÜRZBURG

Jan Doležel vyučuje hru na varhany na Hochschule für Musik ve Würzburgu

Obrázek namalovaný během koncertu v Ribnitz neznámou návštěvnicí na zadní stranu vstupenky.