Vita

Jan Doležel (1984) je posluchači i odbornou kritikou shodně ceněn pro suverénní ovládání nástroje a emočně silnou hru.

 

Schopností vytvářet hudební napětí a svým dramatickým citem opakovaně nadchl publikum v mnoha evropských zemích.

 

Studoval hudbu v Plzni (Adam Viktora), Praze Jaroslav Tůma), Lübecku (Hans-Jürgen Schnoor a Franz Danksagmüller) a Würzburgu (Christoph Bossert). Aktivně se zúčastnil mnoha mezinárodních mistrovských kurzů. Získal ocenění na mnoha soutěžích (např. ION v Norimberku), byl oceněn zvláštní cenou německé DAAD.

 

Jan Doležel na svých koncertech s oblibou uvádí závažná a méně známá díla varhanního repertoáru. Dalším znakem jeho koncertů jsou působivě sestavené programy a uvádění celých cyklických děl.

 

Od roku 2012 je docentem pro hru na varhany na Vysoké hudební škole v německém Würzburgu. Od roku 2018 působí na Univerzitě v Erlangen, kde mimo jiné diriguje Univerzitní symfonický orchestr.

 

V roce 2022 vydal na CD "Dobře temperovaný klavír I" Johanna Sebastian Bacha na varhanách J.A.Brandensteina z roku 1721 v Obereisenheimu.

Podrobný životopis:

Jan Doležel (1984) je posluchači i odbornou kritikou shodně ceněn pro suverénní ovládání nástroje, registrační umění a emočně silnou hru.

 

Schopností vytvářet hudební napětí a svým dramatickým citem opakovaně nadchl publikum v mnoha evropských zemích.

 

Na svých koncertech s oblibou uvádí závažná a méně známá díla varhanního repertoáru. Dalším znakem jeho koncertů jsou působivě sestavené programy a uvádění celých cyklických děl.

 

K nejnovějším úspěchům Jana Doležela patří např. jeho koncert s hudbou Maxe Regera na Rheingau Musik Festivalu, který byl v Neuer Frankfurter Presse označen za "vrchol Rheingau Musik Festivalu."

 

V roce 2015 měl Jan Doležel na programu scénické provedení cyklu "Apparatus musico-organisticus" Georga Muffata, ke kterému vytvořil scénář a režii a provedl varhanní part.

 

V roce 2016 hrál na svých koncertech všechna důležitá díla Maxe Regera a také kompletní varhanní dílo dnes téměř zapomenutého německého skladatele Heinricha Kaminského.

 

Oblíbené jsou jeho programy s českou varhanní hudbou, kterou na svých koncertech často a rád uvádí. Za zmínku stojí zejména intenzivní uvádění nejzávažnějšího díla české varhanní literatury - "Svatováclavského triptychu" Vítězslava Nováka, který Jan Doležel s velkým úspěchem na mnoha místech provedl (např. Konstanzer Münster, Erfurter Dom, Hamburg - Hauptkirche St. Petri, Göttingen, Meiningen, ...).

 

Jan Doležel rád využívá příležitosti k provádění Nové hudby. Jako první provedl v Čechách kompletní "Meditations sur la Mystére de la Sainte Trinité" Oliviera Messiaena. Kromě toho premiéroval řadu nových děl. K zvláště zajímavým počinům patří provedení "Phantasie für Orgel mit Obbligati" Mauricia Kagela pro varhany a dva magnetofonové pásy na historických varhanách princezny Amálie z roku 1755 v Berlíně.

 

Studoval hudbu v Plzni (Adam Viktora), Praze (Jaroslav Tůma), Lübecku (Hans-Jürgen Schnoor a Franz Danksagmüller) a Würzburgu (Christoph Bossert).

 

Aktivně se zúčastnil mnoha mezinárodních mistrovských kurzů. Získal ocenění na mnoha soutěžích (např. ION v Norimberku), byl oceněn zvláštní cenou německé DAAD.

 

Od roku 2012 vyučuje Jan Doležel hru na varhany na Vysoké hudební škole ve Würzburgu. Od roku 2018 působí na Univerzitě v Erlangen, kde mimo jiné diriguje Univerzitní symfonický orchestr.

 

V roce 2022 vydal na CD "Dobře temperovaný klavír I" Johanna Sebastian Bacha na varhanách J.A.Brandensteina z roku 1721 v Obereisenheimu.


HOCHSCHULE FÜR MUSIK WÜRZBURG

Jan Doležel vyučuje varhanní hru na Vysoké hudební škole ve Würzburgu (Německo, Bavorsko)


Friedrich-Alexander Universität Erlangen

Jan Doležel vyučuje hudbu na Univerzitě v Erlangen a je dirigentem Univerzitního symfonického orchestru


CD - NAHRÁVKY:

J.S.Bach:
Dobře temperovaný klavír I
Varhany J.A.Brandensteina z roku 1721 v Obereisenheimu