Vita

Jan Doležel (1984) je posluchači i odbornou kritikou shodně ceněn pro suverénní ovládání nástroje a emočně silnou hru.

 

Schopností vytvářet hudební napětí a svým dramatickým citem opakovaně nadchl publikum v mnoha evropských zemích.

 

Studoval hudbu v Plzni (Adam Viktora), Praze Jaroslav Tůma), Lübecku (Hans-Jürgen Schnoor a Franz Danksagmüller) a Würzburgu (Christoph Bossert). Aktivně se zúčastnil mnoha mezinárodních mistrovských kurzů. Získal ocenění na mnoha soutěžích (např. ION v Norimberku), byl oceněn zvláštní cenou německé DAAD.

 

Jan Doležel na svých koncertech s oblibou uvádí závažná a méně známá díla varhanního repertoáru. Dalším znakem jeho koncertů jsou působivě sestavené programy a uvádění celých cyklických děl.

 

Od roku 2012 je docentem pro hru na varhany na Vysoké hudební škole v německém Würzburgu.

Podrobný životopis:

Jan Doležel (1984) je posluchači i odbornou kritikou shodně ceněn pro suverénní ovládání nástroje, registrační umění a emočně silnou hru.

 

Schopností vytvářet hudební napětí a svým dramatickým citem opakovaně nadchl publikum v mnoha evropských zemích.

 

Na svých koncertech s oblibou uvádí závažná a méně známá díla varhanního repertoáru. Dalším znakem jeho koncertů jsou působivě sestavené programy a uvádění celých cyklických děl.

 

K nejnovějším úspěchům Jana Doležela patří např. jeho koncert s hudbou Maxe Regera na Rheingau Musik Festivalu, který byl v Neuer Frankfurter Presse označen za "vrchol Rheingau Musik Festivalu."

 

V roce 2015 měl Jan Doležel na programu scénické provedení cyklu "Apparatus musico-organisticus" Georga Muffata, ke kterému vytvořil scénář a režii a provedl varhanní part.

 

V roce 2016 hrál na svých koncertech všechna důležitá díla Maxe Regera a také kompletní varhanní dílo dnes téměř zapomenutého německého skladatele Heinricha Kaminského.

 

Oblíbené jsou jeho programy s českou varhanní hudbou, kterou na svých koncertech často a rád uvádí. Za zmínku stojí zejména intenzivní uvádění nejzávažnějšího díla české varhanní literatury - "Svatováclavského triptychu" Vítězslava Nováka, který Jan Doležel s velkým úspěchem na mnoha místech provedl (např. Konstanzer Münster, Erfurter Dom, Hamburg - Hauptkirche St. Petri, Göttingen, Meiningen, ...).

 

Jan Doležel rád využívá příležitosti k provádění Nové hudby. Jako první provedl v Čechách kompletní "Meditations sur la Mystére de la Sainte Trinité" Oliviera Messiaena. Kromě toho premiéroval řadu nových děl. K zvláště zajímavým počinům patří provedení "Phantasie für Orgel mit Obbligati" Mauricia Kagela pro varhany a dva magnetofonové pásy na historických varhanách princezny Amálie z roku 1755 v Berlíně.

 

Studoval hudbu v Plzni (Adam Viktora), Praze (Jaroslav Tůma), Lübecku (Hans-Jürgen Schnoor a Franz Danksagmüller) a Würzburgu (Christoph Bossert).

 

Aktivně se zúčastnil mnoha mezinárodních mistrovských kurzů. Získal ocenění na mnoha soutěžích (např. ION v Norimberku), byl oceněn zvláštní cenou německé DAAD.

 

Od roku 2012 vyučuje Jan Doležel hru na varhany na Vysoké hudební škole ve Würzburgu.


HOCHSCHULE FÜR MUSIK WÜRZBURG

Jan Doležel vyučuje varhanní hru na Vysoké hudební škole ve Würzburgu (Německo, Bavorsko)


ORGELHERBST OBEREISENHEIM

Jan Doležel je uměleckým vedoucím prvního festivalu pro jihoněmeckou varhanní hudbu "Orgelherbst Obereisenheim"